OKO חומר לתיקון פנצ'רים כחול

icon

חומר לתיקון פנצ'רים. מתאים לאופניים חשמליים ורגילים

OKO חומר לתיקון פנצ'רים כחול

חומר לתיקון פנצ'רים. מתאים לאופניים חשמליים ורגילים
89 ₪

פרטים נוספים אודות ה OKO חומר לתיקון פנצ'רים כחול